top of page

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w

zakresie:

- realizacji przesłanego zamówienia

- korespondencji dotyczącej zamówienia

 

Przetwarzamy następujące dane:

imię i nazwisko lub firma,

numer telefonu,

adres e-mail,

adres pocztowy

 

Twoje dane osobowe będą zbierane przez osobę: Stanisław Lipień, 58-400 Kamienna Góra,

ul. Ludwika Waryńskiego 36 m. 7

 

Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie

wiadomości e-mail na adres podany na stronie.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

bottom of page